Politica de Integritate Academică
Mark Twain IS

policy academicintegrity_mobileimg

Prin urmare, promovăm integritatea academică de-a lungul anilor lor școlari,
începând cu PYP, consolidând în MYP și terminând cu DP, prin promovarea
calităților evidențiate în Profilul Elevului IB, subliniindu-le pe cea de a fi PRINCIPIAL
și a fi GÂNDITOR. În conformitate cu Politica IBO de Integritate Academică, elevii
Mark Twain IS sunt învățați cum să:

 • își asume responsabilitatea pentru producerea unei lucrări autentice și originale atât individuale cât și de grup;
 • atribuie corect sursele, recunoscând
  munca și ideile celorlalți;
 • utilizeze în mod responsabil tehnologia
  informației și rețelele sociale;
 • respecte și să adere la practici etice și
  oneste în timpul examinărilor;

Malpraxis sau
abaterea de la
conduita academică

IBO și Mark Twain IS definesc malpraxis după cum urmează: un comportament
care are ca rezultat, sau poate avea ca rezultat, obținerea unui avantaj nedrept
al candidatului sau al oricărui alt candidat într-una sau mai multe componente
de evaluare.

Elevii pot fi implicați în următoarele forme de malpraxis:
Plagiat
Definiție:
Plagiatul este prezentarea intenționată sau neglijentă a muncii altuia ca fiind a propriei persoane. Include trimiterea unei lucrări care se pretinde a fi lucrarea originală a elevului, dar care a fost creată în întregime sau parțial de o altă persoană.
Clarificare
Fiecare citare directă trebuie marcată cu ghilimele sau prin aliniere adecvată și trebuie recunoscută în mod corespunzător prin citarea între paranteze în text, într-o notă de subsol sau o notă de final.
Când materialul dintr-o altă sursă este parafrazat sau rezumat în întregime sau parțial în propriile cuvinte, acea sursă trebuie menționată într-o notă de subsol sau o notă de final, sau prin citarea în paranteză în text. Informațiile obținute în lectură sau cercetare care nu sunt cunoștințe profesionale obișnuite trebuie menționate într-o citare între paranteze în text sau într-o notă de subsol sau o notă de final.
Coluziune
Definiție
Susținerea malpraxisului din partea unui alt candidat, cum ar fi permiterea copierii sau a trimiterii lucrării cuiva spre evaluare de către alt candidat. (cunoscută precum și complicitate)
Reproducerea muncii
Definiție
Prezentarea aceleiași lucrări pentru diferite componente de evaluare și/sau cerințe de diplomă.
Parafrazarea
Definiție
Reformularea muncii altei persoane. Pentru ca acest lucru să fie permis, sursa trebuie să fie recunoscută. (cunoscut precum și înșelăciune)
Clarificare
Elevilor care parcurg orice tip de examen sau evaluare le este interzis să se uite la materialele altui elev și să folosească mijloace externe de orice fel (de exemplu, cărți, note, calculatoare și conversații cu alte persoane), cu excepția cazului în care profesorul a indicat în mod specific în prealabil că acest lucru va fi permis.

Elevii nu pot susține examene sau evaluări în locul altor persoane.

Elevii nu pot permite altor persoane să susțină examene sau evaluări în locul lor.

Elevii nu pot obține informații neautorizate despre o examinare sau o evaluare și nu pot folosi orice astfel de informații obținute în mod necorespunzător de către alții.

Elevii nu pot permite altor elevi să copieze din lucrările lor în timpul oricărui tip de examen.

Elevii nu pot ajuta alți elevi în acte de necinste academică furnizând materiale de orice fel despre care cineva poate avea motive să creadă că vor fi denaturate în scopuri de evaluare.

Elevii trebuie să respecte proprietatea personală și să nu ia niciodată fără permisiune obiectele unui alt membru al comunității academice.
Fabricarea datelor, falsificarea și obstrucționarea
Definiție
Fabricarea datelor reprezintă utilizarea de informații inventate, contrafăcute, modificate sau falsificate în teme de orice tip, inclusiv în acele activități desfășurate împreună cu cursuri academice care necesită implicarea elevilor în experiențe în afara clasei, cum ar fi un experiment sau pentru un proiect matematic/ de cercetare.

Falsificarea este imitarea sau contrafacerea de imagini, documente, semnături și altele asemenea. Obstrucția este orice comportament care limitează oportunitățile academice ale altor elevi, împiedicându-le în mod necorespunzător munca sau accesul lor la resursele educaționale.
Clarificare
Informațiile fabricate sau falsificate nu pot fi utilizate în niciun experiment de laborator, raport de cercetare sau exercițiu academic. Invenția în scop artistic este legitimă în circumstanțe autorizate explicit de profesor.

Elevii nu pot oferi instructorilor explicații fabricate sau falsificate cu privire la absențe sau la alte aspecte ale performanței și comportamentului lor.

Elevii nu pot fura, schimba sau distruge munca altui elev. Elevii nu pot împiedica munca altora prin furtul, deformarea sau mutilarea resurselor, astfel încât să îi priveze pe alții de utilizarea lor.
Nerespectarea Codului de conduită pentru examenul IB DP
Definiție:
O încălcare sau nerespectare a liniilor directoare stabilite de IBO cu privire la conduita examinării.

Dezvăluirea informațiilor unui alt candidat sau primirea de informații de la un alt candidat despre conținutul unei lucrări de examen în termen de 24 de ore de la examen.
Clarificare:
Echipa școlii (supraveghetori, coordonator DP, profesori implicați în organizarea examenelor) și elevii care participă la examenele DP au interzis să comunice detalii despre examene prin intermediul rețelelor de socializare în termen de 24 de ore de la examen (inclusiv Facebook, grupuri What's App, Instagram, Twitter etc).

Profesorii care predau subiectul unui anumit examen nu au voie să vadă conținutul examenului în termen de 24 de ore de la examen. Excepție - Coordonatorul DP.

Profesorii care predau subiectul unui anumit examen nu au voie
să vadă conținutul examenului în termen de 24 de ore de la
examen. Excepție - Coordonatorul DP.

Alte exemple de comportament greșit/malpraxis academic
 • Copierea lucrării altui candidat sau
  permiterea copierii lucrării cuiva de
  către un alt candidat
 • Finalizarea unei sarcini pentru un alt elev
 • Trimiterea lucrării realizate de un alt elev,
  părinte, prieten sau tutore particular
 • Nerecunoașterea surselor, fie
  deliberat, fie fără voie
 • Falsificarea datelor utilizate într-o temă
 • Falsificarea înregistrărilor și jurnalelor CAS
 • Falsificarea datelor de laborator sau a muncii
 • Furtul de materiale de examen și/sau
  lucrări de examen
 • Aducerea de materiale neautorizate în
  camera de examinare, cum ar fi software
  neautorizat pe un calculator și alte
  dispozitive electronice
 • Întreruperea unei examinări sau
  nerespectarea regulilor stabilite
  de supraveghetor
 • Uzurparea identității unui alt candidat
Infracțiune/abatere
Prima infracțiune
A 2-a infracțiune (repetată).
Furtul

Documentat și investigat. Suspendare

(2-3 zile). Perioadă de probă.

Înlocuirea bunurilor furate. Ședință cu Părinte/Director Academic/Elev.

Posibilă implicare a poliției.

Director consultat – în funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 2-a – 1-2 săptămâni suspendare, perioadă de probă, consiliere. În funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 3-a – exmatriculare recomandată

Mințirea unui membru al personalului profesional sau de sprijin

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați.

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere,  elevul este pus în perioada de probă; consiliere, 2 zile suspendare

3 – suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Trișare la teste sau examene

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Falsificarea semnăturilor

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Plagiat / Copierea temelor/ teme de clasă de la colegi

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Trimiterea unor teme sau cursuri care nu aparțin elevului

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați. Consiliere recomandată.

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere, elevul este pus în probă; consiliere, și 2 zile suspendare

3 – Suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Furtul
Prima infracțiune

Documentat și investigat. Suspendare

(2-3 zile). Perioadă de probă.

Înlocuirea bunurilor furate. Ședință cu Părinte/Director Academic/Elev.

Posibilă implicare a poliției.

Director consultat – în funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 2-a infracțiune (repetată).

A 2-a – 1-2 săptămâni suspendare, perioadă de probă, consiliere. În funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 3-a – exmatriculare recomandată

Mințirea unui membru al personalului profesional sau de sprijin
Prima infracțiune

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere,  elevul este pus în perioada de probă; consiliere, 2 zile suspendare

3 – suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Trișare la teste sau examene
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Falsificarea semnăturilor
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Plagiat / Copierea temelor/ teme de clasă de la colegi
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Trimiterea unor teme sau cursuri care nu aparțin elevului
Prima infracțiune

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați. Consiliere recomandată.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere, elevul este pus în probă; consiliere, și 2 zile suspendare

3 – Suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Dacă apar întrebări cu privire la autenticitatea depunerii finale a lucrărilor
de către un candidat pentru finalizarea programului de diplomă (cum ar fi
IA, WA, EE, eseul TOK, portofoliul CAS sau examenele finale), școala va
urma procedurile IBO, așa cum sunt prezentate în articolul 21 din
Regulamentul General. Reglementări: Programul de diplomă (2016)
și Integritate Academică (2019).

 • Școala va efectua o investigație și va furniza IB declarații și alte documente relevante referitoare la caz.
 • Coordonatorul DP va conduce investigația și va colecta toate declarațiile și documentele relevante de la părțile implicate, adică profesorul sau examinatorul și elevul.
 • În astfel de cazuri, elevul este invitat să prezinte o declarație scrisă care abordează suspiciunea de abatere academică.
 • Majoritatea cazurilor de abatere academică suspectată vor fi prezentate unui subcomitet IB al Comitetului Final de Premiere. În cazul în care subcomisia decide că a fost stabilit un caz de abatere academică, se va aplica o penalizare subiectului (subiecților) în cauză.
 • Dacă nu se eliberează nicio notă pentru o materie care contribuie la diploma IB a unui candidat, nu i se va acorda nicio diplomă IB candidatului.

Pentru o prezentare detaliată a procedurilor de investigare ale IB și a matricelor de sancțiuni atât pentru administrarea defectuoasă a școlii, cât și pentru conduita academică a elevilor, vă rugăm să consultați anexele publicației IBO Academic Integrity (2019).

Elevii pre-IB și DP sunt elevi independenți, iar Mark Twain IS le
subliniază independența. Școala se așteaptă ca elevii săi IB să
depună eforturi pentru a se potrivi profilului cursantului IB, fiind
gânditori reflexivi și cercetători cu principii și acționând cu integritate
și onestitate.

Citiți, înțelegeți și familiarizați-vă cu regulile Politicii de Integritate
Academică Mark Twain IS și cu toate regulile și
reglementările IBO.

 • Toate lucrările depuse sunt lucrări proprii ale elevilor
 • Toate sursele sunt recunoscute complet și corect, inclusiv sursele preluate de pe site-uri web, materiale audiovizuale, emailuri, CD-uri, fotografii, grafice și altele similare
 • La solicitarea profesorilor și/sau a Coordonatorului DP, elevii trebuie să-și depună lucrările la Turnitin
 • Respectarea termenelor interne
 • Utilizarea în mod corespunzător a un stil de citare
 • Atunci când își prezintă lucrările examinatorilor IB, candidatul este responsabil în ultimă instanță de a se asigura că toate lucrările trimise spre evaluare sunt autentice, cu ideile altora recunoscute pe deplin și corect
 • Pentru a-și transmite lucrările către IBO prin IBIS, elevii vor semna o declarație care le permite profesorilor și Coordonatorului DP să încarce în siguranță documentul final
 • În cazul în care elevii nu sunt siguri dacă ceva constituie o conduită academică greșită, ar trebui să-și consulte profesorul sau Coordonatorul DP.
 • De asemenea, se așteaptă ca elevii să răspundă la actele de conduită academică greșită a elevilor și la malpraxis școlar și să le raporteze profesorilor lor, Coordonatorului DP și/sau directorului.

În prezent, școala are acces la serviciul online de detectare a
plagiatului Turnitin și se așteaptă ca profesorii să îl folosească.
Toți profesorii sunt încurajați să trimită pe Turnitin atât schițe,
cât și versiuni finale ale lucrărilor, care constituie o componentă
majoră a evaluării cursului.

Pe baza Consimțământului semnat de Candidat, fiecare elev este informat
că munca sa la Eseuri Extinse/ Eseuri TOK/ Teme și Sarcini Scrise/ Evaluări
Interne va fi verificată de către profesori folosind Turnitin. În caz de plagiat
major, însemnând mai mult de 20%, școala va refuza să trimită elevilor lucrări
pe IBO.

La Mark Twain IS credem cu tărie în comunicarea deschisă și continuăm
colaborarea dintre profesori, administrația școlii și părinți. Părinții pot juca
un rol foarte important în sprijinirea și ajutarea copiilor lor să obțină mai
mult decât cred ei că pot și acționând cu integritate prin:

 • Citirea și familiarizarea cu Politica de Integritate Academică și toate documentele IBO legate de regulile și regulamentele IB Diploma
 • Sprijinirea profesorilor și a administrațiilor în a discuta cu copiii lor despre importanța integrității academice
 • Cooperarea cu școala în cazul în care copilul lor este găsit vinovat de malpraxis fie intenționat, fie prin documentarea necorespunzătoare a surselor

Referințe și resurse

Acest document se bazează și este complet aliniat cu:

Integritatea Academică

Regulament General: Diploma Programme (2016)