Politica de Integritate Academică
Mark Twain IS

auih auih

Prin urmare, promovăm integritatea academică de-a lungul anilor școlari,
începând cu PYP, consolindându-se în MYP și finalizând cu programul
de studiu DP. Printre calitățile enumerate în Profilul Elevului IB, subliniem
două dintre acestea, pe care le considerăm esențiale atât în lumea educației,
cât și dincolo de aceasta, în independența valorilor, trăsăturilor și abilităților
dobândite de fiecare elev în parte: acelea de a fi PRINCIPIALI și de a avea o
gândire CRITICĂ și REFLEXIVĂ. Încă de mici, elevii noștri, în conformitate cu
Politica de Integritate Academică IBO, sunt învățați cum să:

 • își asume responsabilitatea pentru producerea unei lucrări autentice și originale atât individuale cât și de grup;
 • atribuie corect sursele, recunoscând
  munca și ideile celorlalți;
 • utilizeze în mod responsabil tehnologia
  informației și rețelele sociale;
 • respecte și să adere la practici etice și
  oneste în timpul examinărilor.

Malpraxis sau
abaterea de la
conduita academică

IBO și Mark Twain IS definesc malpraxis drept un comportament ce are,
sau poate avea ca rezultat obținerea unui avantaj nelegitim din partea
candidatului, în fața uneia sau mai multor segmente de evaluare.

Elevii pot fi implicați în următoarele forme de malpraxis:
Plagiat
Definiție:
Plagiatul reprezintă asumarea intenționată ori neglijentă a unei lucrări deținute de un alt autor ca aparținând propriei persoane.
Clarificare
Fiecare citare directă trebuie marcată cu ghilimele sau printr-o aliniere corespunzătoare. Ea mai poate fi încadrată între paranteze, în interiorul textului redactat, sau evidențiată printr-o notă de subsol sau de final. Când materialul dintr-o altă sursă este parafrazat sau rezumat, acea sursă trebuie încadrată între paranteze în interiorul textului, ori evidențiată printr-o notă de subsol sau de final. Informațiile obținute din lecturi sau cercetări exterioare materialelor de studiu propuse de curriculum trebuie citate între paranteze, ori evidențiate printr-o notă de subsol sau de final.
Coluziune
Definiție
Susținerea malpraxisului din partea unui candidat, cum ar fi permiterea copierii sau trimiterii lucrării unui elev spre evaluare de către un alt elev candidat (cunoscută și drept complicitate).
Reproducerea muncii
Definiție
Prezentarea aceleiași lucrări pentru diferite componente de evaluare și/sau cerințe de diplomă.
Parafrazare
Definiție
Reformularea unei lucrări scrise de un alt autor. Ea nu este permisă decât dacă sursele sunt legitime și au fost citate corespunzător.

Clarificare
Elevilor care parcurg orice tip de examen sau evaluare le este interzis să copieze ori să se inspire din lucrarea altui elev, precum le este interzisă utilizarea mijloacelor externe ajutătoare (cărți, notițe, calculatoare, conversații în timpul evaluării etc.). Excepția se face numai în cazul în care profesorul a indicat în prealabil că acest lucru este permis.

Elevilor le este interzisă obținerea, furnizarea și utilizarea informațiilor neautorizate despre o examinare sau o evaluare.

Elevii nu pot ajuta alți elevi în acte de necinste academică, furnizând materiale care ar putea fi considerate de cineva materiale ajutătoare neautorizate.
Fabricarea datelor, falsificarea și obstrucționarea
Definiție
Fabricarea datelor reprezintă utilizarea de informații inventate, contrafăcute, modificate sau falsificate în desfășurarea sau întreprinderea unor sarcini, fiind atât vorba despre activitățile întreprinse în interiorul instituției, cât și celor efectuate în afara sălilor de curs (de exemplu: un proiect de cercetare).

Prin Falsificare se înțelege imitarea sau contrafacerea de imagini, documente, semnături etc.

Obstrucționarea se referă la orice tip de comportament care limitează oportunitățile academice ale altor elevi, împiedicându-le în mod necorespunzător munca sau accesul la resursele educaționale.

Elevii nu pot oferi instructorilor explicații fabricate sau falsificate cu privire la absențe sau la alte aspecte ale performanței și comportamentului lor.
Clarificare
Informațiile fabricate sau falsificate nu pot fi utilizate în niciun experiment de laborator, raport de cercetare sau exercițiu academic. Invenția în scop artistic este legitimă în circumstanțe autorizate explicit de profesor.

Elevii nu pot oferi instructorilor explicații fabricate sau falsificate cu privire la absențe sau la alte aspecte ale performanței și comportamentului lor.

Elevii nu pot fura, schimba sau distruge munca altui elev. Elevii nu pot împiedica munca altora prin furtul, deformarea sau mutilarea resurselor, astfel încât să îi priveze pe alții de utilizarea lor.
Nerespectarea Codului de conduită pentru examenul IB DP
Definiție:
Încălcarea sau nerespectarea directivelor stabilite de IBO cu privire la conduita examinării.

Dezvăluirea informațiilor unui candidat sau acceptul de informații de la un alt candidat despre conținutul unei lucrări de examen în termen de 24 de ore de la examen.
Clarificare:
Le este interzis elevilor, profesorilor și tuturor celor care participă la desfășurarea examenelor DP să comunice detalii despre conținutul acestora, prin intermediul rețelelor de socializare, în termen de 24 de ore de la finalizarea acestora (inclusiv Facebook, grupuri What's App, Instagram, Twitter etc).

Profesorilor care predau subiectul unui anumit examen le este interzis să vadă conținutul examenului în termen de 24 de ore de la finalizarea acestuia. O excepție o face coordonatorul DP.

Profesorilor care predau subiectul unui anumit examen le este interzis să vadă conținutul examenului
în termen de 24 de ore de la finalizarea acestuia. O excepție o face coordonatorul DP.

Alte exemple de comportament greșit/malpraxis academic:
 • Copierea lucrării altui candidat sau
  permiterea copierii lucrării cuiva de
  către un alt candidat;
 • Finalizarea unei sarcini pentru un alt elev;
 • Trimiterea lucrării realizate de un alt elev,
  părinte, prieten sau tutore particular;
 • Nerecunoașterea surselor, fie
  deliberat, fie fără voie;
 • Falsificarea datelor utilizate într-o temă;
 • Falsificarea înregistrărilor și jurnalelor CAS;
 • Falsificarea datelor de laborator sau a muncii;
 • Furtul de materiale de examen și/sau
  lucrări de examen;
 • Aducerea de materiale neautorizate în
  camera de examinare, cum ar fi software
  neautorizat pe un calculator și alte
  dispozitive electronice;
 • Întreruperea unei examinări sau
  nerespectarea regulilor stabilite
  de supraveghetor;
 • Uzurparea identității unui alt candidat.
Infracțiune/abatere
Prima infracțiune
A 2-a infracțiune (repetată).
Furtul

Documentat și investigat. Suspendare

(2-3 zile). Perioadă de probă.

Înlocuirea bunurilor furate. Ședință cu Părinte/Director Academic/Elev.

Posibilă implicare a poliției.

Director consultat – în funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 2-a – 1-2 săptămâni suspendare, perioadă de probă, consiliere. În funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 3-a – exmatriculare recomandată

Mințirea unui membru al personalului profesional sau de sprijin

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați.

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere,  elevul este pus în perioada de probă; consiliere, 2 zile suspendare

3 – suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Trișare la teste sau examene

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Falsificarea semnăturilor

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Plagiat / Copierea temelor pentru acasă sau a lucrărilor efectuate de un alt elev în clasă

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Trimiterea unor teme sau cursuri care nu aparțin elevului

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați. Consiliere recomandată.

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere, elevul este pus în probă; consiliere, și 2 zile suspendare

3 – Suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Furtul
Prima infracțiune

Documentat și investigat. Suspendare

(2-3 zile). Perioadă de probă.

Înlocuirea bunurilor furate. Ședință cu Părinte/Director Academic/Elev.

Posibilă implicare a poliției.

Director consultat – în funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 2-a infracțiune (repetată).

A 2-a – 1-2 săptămâni suspendare, perioadă de probă, consiliere. În funcție de gravitate, posibilă exmatriculare.

A 3-a – exmatriculare recomandată

Mințirea unui membru al personalului profesional sau de sprijin
Prima infracțiune

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere,  elevul este pus în perioada de probă; consiliere, 2 zile suspendare

3 – suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Trișare la teste sau examene
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Falsificarea semnăturilor
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Plagiat / Copierea temelor pentru acasă sau a lucrărilor efectuate de un alt elev în clasă
Prima infracțiune

Documentat și investigat.

Ședință cu elevul, părintele și membrul personalului. Consiliere.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – elevul este pus în perioada de probă; consiliere, posibilă suspendare

3 – exmatriculare recomandată

Trimiterea unor teme sau cursuri care nu aparțin elevului
Prima infracțiune

Documentația trebuie colectată de profesori și trimisă Directorului Academic sau Directorului Academic Adjunct.

Zero automat pentru muncă. Nu se acordă nicio oportunitate de a schimba nota zero. Părinții trebuie anunțați. Consiliere recomandată.

A 2-a infracțiune (repetată).

a 2-a – Suplimentar față de prima abatere, elevul este pus în probă; consiliere, și 2 zile suspendare

3 – Suspendare pe termen nedeterminat în așteptarea unei recomandări de exmatriculare cu nota zero atribuită tuturor lucrărilor

Dacă apar întrebări cu privire la autenticitatea depunerii finale a lucrărilor
de către un candidat pentru finalizarea programului de diplomă (cum ar fi
IA, WA, EE, eseul TOK, portofoliul CAS sau examenele finale), școala va
urma procedurile IBO, așa cum sunt prezentate în articolul 21 din
Regulamentul General. Reglementări: Programul de diplomă (2016)
și Integritate Academică (2019).

 • Școala va efectua o investigație și va înlesni desfășurarea IB-ului cu ajutorul declarațiilor și altor documente relevante.
 • Coordonatorul DP va conduce investigația și va colecta toate declarațiile și documentele relevante de la părțile implicate, adică profesorul sau examinatorul și elevul.
 • În astfel de cazuri, elevul este invitat să prezinte o declarație scrisă care abordează suspiciunea de abatere academică.
 • Majoritatea cazurilor de abatere academică suspectată vor fi prezentate unui subcomitet IB al Comitetului Final de Premiere. În cazul în care subcomisia decide că a fost stabilit un caz de abatere academică, se va aplica o penalizare subiectului (subiecților) în cauză.
 • Dacă nu se eliberează nicio notă pentru o materie care contribuie la diploma IB a unui candidat, nu i se va acorda nicio diplomă IB candidatului.

Pentru o prezentare detaliată a procedurilor de investigare ale IB și a matricelor de sancțiuni atât pentru administrarea defectuoasă a școlii, cât și pentru conduita academică a elevilor, vă rugăm să consultați anexele publicației IBO Academic Integrity (2019).

Elevii PYP, MYP și DP, încă de mici, sunt învățați să gândească
independent, să se dezvolte armonios, având la bază setul de valori
și principii Mark Twain IS și cele IB DP: să dezvolte o gândire atât
critică, cât și reflexivă, să fie principiali și să acționeze
cu integritate și onestitate.

 • Toate lucrările depuse aparțin elevului;
 • Toate sursele sunt recunoscute complet și corect, inclusiv sursele preluate de pe site-uri web, materiale audiovizuale, emailuri, CD-uri, fotografii, grafice etc.;
 • Atunci când își prezintă lucrările examinatorilor IB, candidatul este responsabil în ultimă instanță de a se asigura că toate lucrările trimise spre evaluare sunt autentice, iar ideile preluate sunt pe deplin și în mod corect recunoscute;
 • Respectarea termenelor interne;
 • Utilizarea în mod corespunzător a un stil de citare;
 • Pentru a-și transmite lucrările către IBO prin IBIS, elevii vor semna o declarație care le permite profesorilor și Coordonatorului DP să încarce în siguranță documentul final;
 • În cazul în care elevii nu sunt siguri dacă ceva este într-adevăr corect din punct de vedere academic, ar trebui să consulte imediat profesorul sau coordonatorul DP;
 • De asemenea, se așteaptă ca elevii să ia măsuri în fața actelor de conduită academică greșită și malpraxisului educațional, raportându-se profesorilor, coordonatorului DP și/sau directorului.

În prezent, școala are acces la serviciul online de detectare a plagiatului Turnitin,
un serviciu pe care toți profesorii sunt îndrumați să-l folosească.

Pe baza Consimțământului semnat de Candidat, fiecărui elev îi este adus
la cunoștință faptul că munca depusă în cadrul Eseurilor Extinse, Eseurilor TOK,
temelor și sarcinilor scrise și evaluărilor interne va fi verificată de către profesori
folosind Turnitin. În caz de plagiat major, însemnând mai mult de 20%, școala
va refuza să trimită lucrările elevilor pe IBO.

În ceea ce privește relația de colaborare dintre administrația școlii,
profesori și părinți, comunicarea liberă, deschisă este pentru noi un
factor esențial. De asemenea, părinții pot juca un rol foarte important
în sprijinirea și dezvoltarea copiilor pe plan academic:

 • citind și familiarizându-se cu Politica de Integritate Academică, împreună cu toate documentele IBO legate de regulile și regulamentele diplomei IB;
 • sprinjinind profesorii și administrațiile în a le semnaliza copiilor importanța integrității academice;
 • cooperând cu școala în cazul în care copilul lor este găsit vinovat de malpraxis fie intenționat, fie prin documentarea necorespunzătoare a surselor.

Referințe și resurse

Acest document se bazează și este întocmit conform celor prevăzute în

Integritatea Academică.

Regulament General: Diploma Programme (2016)