Fructificăm acele valori și abilități necesare unui parcurs academic de succes

sthgh sthgh

Ce este IB
Diploma
Programme?

IB Diploma Programme este un program bine structurat din punct de vedere academic, care pregătește elevii cu vârstele cuprinse între 16 și 19 ani pentru un parcurs universitar de succes și o viață cât mai echilibrată. A fost conceput pentru a se asigura de bunăstarea emoțională, fizică, intelectuală și socială a elevilor.

Programul IB Diploma Programme de la
Mark Twain IS este recunoscut și respectat
de cele mai mari universități din lume.
businesswomanpresentherideatoworkingteam-younghappywoman
Cum abordăm
predarea

Elevii DP sunt instruiți de profesorii lor coordonatori în a-și fructifica acele valori și abilități necesare unui parcurs academic de mare succes și unei vieți personale cât mai echilibrate. Așadar, există șase principii pedagogice esențiale care stau la baza tuturor programelor IB.

Predarea în cadrul programelor IB este:
 • bazată pe cercetare;
 • axată pe o înțelegere conceptuală;
 • dezvoltată atât în contexte locale, cât și globale;
 • orientată spre eficientizarea muncii în echipă și a colaborării;
 • efectuată pe baza nevoilor tuturor elevilor;
 • direcționată pe baza celor două tipuri de evaluare: formativă și sumativă.
sha
Abordări ale
învățării

În procesul de învățare, elevii dezvoltă o serie de abilități esențiale care includ: o bună gestionare a propriilor emoții și a comportamentului, abilități care permit elevului să-și monitorizeze propria eficiență în procesul de învățare și abilități care îi permit să proceseze eficient informațiile.

A urma programul de studiu IB Diploma Programme înseamnă, așadar, a dezvolta:
 • competențe în gândire;
 • abilități de comunicare;
 • abilități sociale;
 • abilități de autogestionare;
 • abilități de cercetare.

Curriculum

Cursanții DP trebuie să aleagă câte un curs din fiecare dintre cele
cinci grupuri de subiecte care le îmbogățesc nivelul de cunoștințe
în limbă și literatură, în studiul demografic și al sociologiei, în științe
și în matematică. Elevii trebuie, de asemenea, să aleagă fie un curs
de arte din grupul de arte, fie un al doilea curs, ce face parte din
unul dintre celelalte grupe de subiecte.

Literatură și spectacol
(studii la grupa de discipline Limbă și Literatură și grupa de discipline Arte)
Sisteme de mediu și societăți
(grupul de subiecte Indivizi și Societăți și grupul de discipline Științe)

Pe lângă studiul disciplinar și interdisciplinar, DP are la bază trei elemente
care extind experiența educațională a elevilor până într-acolo unde ei înșiși sunt
îndemnați la a-și pune în aplicare abilitățile și cunoștințele dobândite.

Nucleul Programului
de Diplomă

Prin intermediul Eseului Extins (EE), elevii se lansează într-o cercetare independentă asupra unui studiu aprofundat pe baza unei întrebări referitoare la unul dintre subiectele pe care le studiază. Opțiunea EE a studiilor permite elevilor să se concentreze pe un subiect de importanță globală, pe care îl examinează prin prisma a cel puțin două subiecte DP.

Teoria Cunoașterii (Theory of Knowledge - TOK) dezvoltă o abordare coerentă a procesului de învățare, rezultatul fiind o unificare a disciplinelor academice. În acest curs având la bază gândirea critică, elevii cercetează însăși natura cunoașterii, pe care ajung să o înțeleagă la un nivel mult mai profund în evoluția omului.

Evaluare

Elevii susțin, la sfârșitul programului DP, examene scrise care sunt
trimise spre corectare examinatorilor externi DP și, totodată, are loc
o serie de evaluări la nivel de școală, care sunt trimise spre corectare
tot unor examinatori externi. Notele acordate pentru fiecare curs
variază de la 1 (cea mai mică) la 7 (cea mai mare).

Evaluarea se bazează pe niște criterii specifice, performanța elevilor
fiind măsurată, mai degrabă, în funcție de scopurile și obiectivele
curriculum-ului fiecărei discipline în parte, decât printr-o raportare
la performanța altor elevi care susțin aceleași examene.

last_section