Adolescenți
cu atitudine
(pozitivă)

middle-school-2 group-48095847

Ce este
IB Middle Years
Programme?

La Mark Twain IS, MYP este conceput pentru elevii cu vârste cuprinse între
11 și 16 ani. Acesta oferă un cadru care îi încurajează să devină gânditori
creativi, critici și reflexivi. Accentuează provocarea intelectuală, încurajând
elevii să facă conexiuni între studiile lor și lumea reală. Încurajează dezvoltarea abilităților de comunicare, înțelegere și implicare.

Programul găzduiește majoritatea
cerințelor curriculum-ului național
sau local. Se bazează pe cunoștințele,
abilitățile și atitudinile dezvoltate în
IB Primary Years Programme și
pregătește elevii pentru a face față
provocărilor academice din IB Diploma
Programme.
middle-grey
IB Middle Years
Programme:
 • abordează în mod holistic bunăstarea intelectuală, socială, emoțională și fizică a elevilor
 • necesită studiul a cel puțin două limbi (limba de predare și limba suplimentară la alegere) pentru a sprijini elevii să înțeleagă atât propriile culturi cât și pe celelalte
 • oferă elevilor oportunități de a-și dezvolta
  cunoștințele, atitudinile și abilitățile de care
  au nevoie pentru a gestiona situațiile complexe
  și a lua măsuri responsabile pentru viitor
 • încurajează elevii să participe la serviciul în cadrul comunității
 • asigură amploarea și profunzimea înțelegerii prin studiu în opt domenii diferite
 • îi pregătește pe elevi pentru studii ulterioare, pentru locul de muncă și pentru procesul de învățare care se întinde pe o viață întreagă
Curriculum

MYP este format din opt grupe de subiecte: însuşirea limbii, limbă şi literatură,
individul şi societatea, ştiinţe, matematică, arte, educaţie fizică, educație pentru
sănătate şi design. Studiul elevilor este susținut de un minim de 50 de ore de
predare per grup de subiecte în fiecare an universitar.

Profesorii Mark Twain IS organizează
programa acordând atenție la:
 • Predarea și învățarea în context
  Elevii învață cel mai bine atunci când experiențele lor de învățare sunt puse în context și sunt conectate la viața lor și la experiențele pe care le-au avut.
 • Serviciul ca acțiune (serviciu comunitar)
  Cursanții IB se străduiesc să fie membri grijulii ai comunității, demonstreazând angajamentul față de serviciu.
 • Înțelegerea conceptuală
  Elevii folosesc conceptele ca mijloc de investigare a problemelor și ideilor de importanță personală, locală și globală și pentru a examina cunoștințele în mod holistic.
 • Limbă și identitate
  Elevii trebuie să învețe cel puțin două limbi străine. Acest lucru este fundamental pentru înțelegerea interculturală și crucial pentru afirmarea identității lor.
 • Abordări ale învățării (ATL)
  Aceste abordări oferă baza pentru învățarea independentă și încurajează aplicarea cunoștințelor și abilităților lor în contexte nefamiliare.

Proiectul personal la Mark Twain IS

Proiectul personal MYP este o explorare practică centrată pe elev și adecvată
vârstei, în care elevii își consolidează învățarea pe tot parcursul programului.
Acest proiect pe termen lung este conceput ca o experiență de învățare
independentă de aproximativ 25 de ore. Proiectul personal evaluează în mod
oficial abilitățile ATL ale elevilor pentru autonomie, cercetare, comunicare,
gândire critică și creativă și colaborare.

middle-last-section