Adolescenți
cu spirit
de inițiativă

middle-school-2 group-48095847

Ce este
IB Middle Years
Programme?

Programul de studiu MYP este conceput pentru elevii cu vârste cuprinse
între 11 și 16 ani. În acest mediu de studiu, tinerii elevi sunt încurajați
înspre o gândire creativă, având totodată capacitatea de analiză într-o
manieră critică și reflexivă. Li se oferă provocări intelectuale pe baza cărora
vor putea face cu succes conexiuni între studiile lor și lumea reală. Sunt
încurajați și orientați înspre dezvoltarea abilitaților de comunicare, de
înțelegere și a spiritului de inițiativă.

Programul găzduiește majoritatea
cerințelor curriculum-ului național
sau local. Se bazează pe cunoștințele,
abilitățile și valorile dezvoltate în
IB Primary Years Programme și
pregătește elevii pentru a face față
provocărilor academice din cadrul
programului IB Diploma Programme.
middle-grey
IB Middle Years
Programme:
 • promovează studiul a cel puțin două limbi străine (limba de predare și o limbă suplimentară la alegere) pentru a sprijini elevii în a înțelege atât propriile culturi, cât și pe cele internaționale;
 • oferă elevilor oportunități de dezvoltare a cunoștințelor, valorilor și abilitaților de care au nevoie pentru a gestiona situații complexe și a lua decizii responsabile în viitor;

 • pregătește elevii pentru studiile ce vor urma, pentru locul de muncă în care se vor specializa și, bineînțeles, pentru o călătorie de învățare ce se va întinde pe durata întregului parcurs existențial;
 • abordează în mod integral bunăstarea emoțională, fizică, intelectuală și socială a elevilor;
 • asigură un nivel foarte mare de înțelegere prin studiul a opt domenii academice diferite;
 • încurajează elevii în a participa la servicii în folosul comunității.
Curriculum

În programul MYP, materiile sunt împărțite pe opt categorii de studiu: însușirea limbii,
limbă și literatură, individul și societatea, științe, matematică, arte, educație fizică și
studiu în menținerea sănătății. Studiul elevilor se bazează pe un minim de 50 de ore
de predare per categorie în fiecare an universitar.

Profesorii Mark Twain IS organizează
programa având în vedere:
 • Un proces de predare și învățare în context
  Elevii învață cel mai bine atunci când experiențele lor de învățare sunt puse în context, fiind în strânsă legătură cu experiențele de viață pe care le-au avut aceștia.
 • Serviciul în folosul comunității
  Cursanții IB se străduiesc a fi membri generoși și binevoitori în comunitatea din care fac parte, demonstrând un angajament puternic față de serviciul de îmbunatățire a condițiilor acesteia.
 • Înțelegerea conceptuală
  Elevii folosesc conceptele ca mijloc de analiză și investigare a propriilor idei sau dificultăți survenite atât pe plan personal, cât și pe plan local și/sau global, aspecte ce îi ajută în a-și testa cunoștințele despre lume într-un sens general.
 • Limbă și identitate
  Elevii sunt încurajați să învețe cel puțin două limbi străine, factor esențial în deprinderea unor cunoștințe și valori interculturale și în dezvoltarea, totodată, a propriilor identități.
 • Modul de abordare a procesului de învățare
  Aceste abordări oferă bazele necesare unui proces de învățare independent care îi încurajează mai departe pe elevi să se folosească de cunoștințele dobândite și în contexte nefamiliare.

MYP Personal Project

MYP Personal Project este un proiect de cercetare, având un subiect și
o structură adecvate vârstei, prin intermediul căruia elevii își consolidează
informațiile dobândite, punându-le în aplicare în realizarea acestui proiect.
El este conceput ca o experiență de învățare independentă, desfășurat pe
o perioadă de aproximativ 25 de ore. Scopul acestui proiect este o evaluare
în detaliu a capacităților de cercetare, comunicare și colaborare, a spiritului
independent și analitic, a creativității și, bineînțeles, a capacității fiecărui
elev de autoevaluare.

middle-last-section