Participanți ai unei călătorii de învățare pe întreg parcursul vieții

head_primary head_primary

Ce este IB
Primary Years
Programme
(PYP)?

PYP este conceput pentru elevii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani.
Se axează pe a-i cultiva copilului acea nevoie permanentă de a cunoaște
și de a înțelege, atât pe perioada desfășurării orelor de curs, cât și în
afara acestora. Este un cadru ghidat de șase teme transdisciplinare de
importanță globală, explorate folosind cunoștințe și abilități derivate
din șase domenii diferite, precum și abilități transdisciplinare, care pun
un accent puternic pe cercetare.

PYP este suficient de flexibil pentru a
se adapta cerințelor celor mai multe
programe naționale sau locale și oferă
cea mai bună pregătire pentru elevi,
pregătire necesară pentru a se înscrie
în programul IB Middle Years Programme.

mijloc
IB Primary
Years Programme
 • are în vedere bunăstarea academică, socială și emoțională a elevilor;
 • încurajează elevii în a tinde spre independență, având responsabilitatea propriului traseu de învățare;
 • sprijină eforturile elevilor de înțelegere și adaptare la mediul în care trăiesc;
 • ajută elevii în a-și stabili valori personale fundamentale, prin intermediul cărora dezvoltă cu succes o cultură internațională.
Cele șase domenii
 • 01
  Limbă;
 • 02
  Studii sociale;
 • 03
  Matematică;
 • 04
  Arte;
 • 05
  Știință;
 • 06
  Educație personală, socială și fizică
Cele șase teme transdisciplinare
 • 01
  Cine suntem;
 • 02
  Unde ne situăm;
 • 03
  Cum ne exprimăm;
 • 04
  Cum funcționează lumea noastră
 • 05
  Cum ne organizăm (în raport cu aceasta)
 • 06
  Suntem cetățeni ai aceleiași lumi

Aceste teme transdisciplinare ajută profesorii să dezvolte un program de cercetare și investigare asupra ideilor importante identificate de Mark Twain IS, aspect care necesită un nivel ridicat de implicare din partea elevilor. Aceste anchete sunt substanțiale, aprofundate și se desfășoară, în general, pe perioada câtorva săptămâni.

Expoziția PYP

În ultimul an al programului PYP, elevii dezvoltă un proiect transdisciplinar
de cercetare în grup, în care le este cerut să investigheze, să identifice și,
bineînțeles, să ofere soluții practice în fața unor situații sau
provocări care țin de lumea noastră.

stpripyp